48. Beyond budgeting – dynamisk ekonomi och verksamhetsstyrning

Växande behov och begränsade resurser är den verklighet som våra skattefinansierade verksamheter kommer att leva med under överskådlig tid framöver. Samtidigt blir omvärlden allt mer komplex och framtiden svårare att prognostisera och i detalj planera för. Det är dags att på allvar ifrågasätta klassisk budgetstyrning, med inlåsning av resurser i årliga kontrakt.

Knut Fahlén presenterar sina erfarenheter i området ger exempel på hur allt fler organisationer går Beyond Budgeting för en mer dynamisk och effektivare styrning.

 

Nedladdningsbara filer:
PDF-presentation

Medverkande:

Knut Fahlén, ekonomie doktor, forskare och managementkonsult, Ekan Management

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK