49. Analysverkstad i Ulricehamns kommun

Inom sektor välfärd i Ulricehamns kommun organiseras äldreomsorg, verksamheten för funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. I samband med tertialuppföljningarna samlar man chefer på olika nivåer i en ”analysverkstad” där de får stöd av olika specialistfunktioner. Arbetet bedrivs med utgångspunkt från en analyshandbok. På seminariet beskriver företrädare från kommunen hur man konkret arbetar med uppföljning, analys och prognos av verksamhet, personal och ekonomi inom sektorn.

 

Nedladdningsbara filer:
PDF-presentation

Medverkande:

Niklas Anemo, ekonomichef; Peter Danestad, utvecklingsstrateg
Marie Eriksson, utvecklingsledare
Caroline Ahlberg, ekonom
samtliga från Ulricehamns kommun

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK