5. En ny lag för bokföring och redovisning

Vilka är de bärande förändringarna i den nya lag för bokföring och redovisning som presenterades i mars? Seminariet behandlar de förändringar och konsekvenser förslaget kan få för kommuner och landsting.

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation (1)
PowerPoint-presentation (2)

Medverkande:

Gunvor Pautsch, utredare av den nya kommunala redovisningslagen
Pär Falkman, KPMG

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK