50. Digitaliseringens påverkan på välfärdsstaten, ekonomin och arbetsmarknaden

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället i flera årtionden. Snabb teknikutveckling gör att produkter och tjänster blir digitaliserade eller robotiserade, vilket effektiviserar arbetet och sänker priserna. Digitaliseringen har också möjliggjort en snabb utveckling av den så kallade delningsekonomin. Vad betyder det för våra liv? Hur kommer arbetsmarknaden att se ut? Och hur ska välfärden fungera?

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation (1)
PowerPoint-presentation (2)

Medverkande:

Mårten Blix, filosofie doktor i nationalekonomi, f.d. sekreterare i Framtidskommissionen och forskare, Institutet för Näringslivsforskning
Anna Felländer, digitaliserings- och framtidsekonom, Swedbank
Martin Andreasson (M), oppositionsråd Västra Götalandsregionen, ordförande SKL:s beredning för digitalisering
Anders Teljebäck (S), kommunalråd Västerås stad, ledamot SKL:s beredning för digitalisering

Moderator:
Åsa Zetterberg, sektionschef avdelningen för digitalisering, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK