51. Jämlik vård – styrning mot ökad kvalitet och minskade kostnader

Ojämlik vård bör vara utgångspunkt för ett systematiskt förbättringsarbete. Ta del av metoder och ågärder för att åstadkomma mer jämlik vård och samtidigt minska kostnader.

 

Nedladdningsbara filer:
PDF-presentation (1)
PowerPoint-presentation (2)

Medverkande:

Jesper Stenberg, chef för enheten för strategisk kvalitetsutveckling, Fellow vid Intermountain Healthcare Leadership Institute, Region Skåne
Mattias Elg, professor i Logistik- och Kvalitetsutveckling, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings Universitet

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK