52. Att leda i mellanrummet – om framtidens ledarskap

Framtidens ledare måste leda informellt tillsammans med andra om man ska kunna leda formellt på egen hand. Frågan är vilka är då mellanrummen i en ledares vardag?
- Att leda territoriet – fysiskt och digitalt!
- Att leda organisationen – framifrån eller bakifrån, underifrån eller ovanifrån?
- Att leda sig själv inifrån eller utifrån?

Medverkande:

Jan Sturesson, internationell strategisk rådgivare, medlem i World Economic Forum och ordföranden i New Club of Paris Advisory board

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK