53. En revision som leder till utveckling

Hur skapar revisorerna och fullmäktige tillsammans en revision som stärker styrning och ansvarsprövning? Hur bidrar revisionen till utveckling av verksamheten? Seminariet redovisar en aktuell undersökning kring kommunal revision och ger exempel på samverkan och dialog för att inspirera till arbetet på hemmaplan.

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation (1)
PDF-presentation (2)
PowerPoint-presentation (3)
PDF-presentation (4)

Medverkande:

Ray Idermark (M), fullmäktiges ordförande, Vallentuna kommun
Staffan Modig, revisionens ordförande, Vallentuna kommun
Rolf Solli, professor, Högskolan i Borås

Moderator:
Karin Tengdelius, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK