54. Siffrornas magiska magi

Siffrornas magiska magi - vår okritiska tro på det vi mäter och lyfter fram. Hur påverkar och påverkas egentligen sifforna i redovisningen av samhällets utveckling. Och hur påverkas ekonomrollen? Bino är en fantastisk inspiratör och forskar själv bland annat om effektiv styrning i ett demokrati- och välfärdsperspektiv och om redovisning av intellektuellt kapital.

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation

Medverkande:

Bino Catasús, professor i redovisning och revision, Stockholms universitet

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK