55. Välfärdens långsiktiga finansiering

En diskussion kring förutsättningarna för kommuner och landsting på lång sikt. Vilka metoder finns för att undvika skattehöjningar?

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation (1)
PowerPoint-presentation (2)
PowerPoint-presentation (3)
PowerPoint-presentation (4)

Medverkande:

Helen Forslind, Finansdepartementet
Erik Jonasson, Konjunkturinstitutet
Annika Wallenskog, SKL

Moderator:
Håkan Sörman

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK