56. Goda affärer – 7 konkreta tips. Handlar inköp i offentlig sektor om att följa en lag eller att skapa goda affärer?

Hur skapar man goda affärer? Region Skåne använder sig av dialog och presenterar sju konkreta tips på hur man kan gå tillväga för att åstadkomma goda affärer. Under seminariet delar Region Skåne bland annat med sig av sin dialogprocessmodell och exempel på genomförda upphandlingar.

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation

Medverkande:

Louise Strand, inköpsdirektör, Region Skåne
Ivan Milicevic, enhetschef, Region Skåne
Johan Arnesson, strategisk inköpare, Region Skåne

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK