57. Ligger kommunens kostnader ”rätt”?

Nyckeltalet nettokostnadsavvikelse röner stort intresse i landets kommuner, och väcker mängder av frågor. Här diskuterar vi: Vad är nettokostnadsavvikelse? Hur görs beräkningen av den förväntade kostnaden? Hur hittar du din kommuns värden i Kolada?

Exempel på jämförelser och analyser som kan göras med hjälp av nettokostnadsavvikelse.

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation

Medverkande:

Anders Folkesson, SKL
Anders Norrlid, RKA

Moderator:
Maria Price, RKA

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK