Guldpartner

58. Hemtjänstens framtida utmaningar – så möjliggör du som ekonom en effektiv styrning och ledning av verksamheten

Samtliga kommuner i landet står inför ett flertal större utmaningar vad gäller hemtjänsten. Ökad efterfrågan, ökade kostnader samt brist på utbildad personal gör att flera kommuner har svårt att få verksamheten att gå runt. På vårt seminarium visar vi hur kommunen med hjälp av en gemensam plattform för uppföljning får en tydlig koppling mellan biståndsbedömning, verksamhetens genomförande samt hur ansvarsfördelningen i chefsledet, och i förhållande till staben, är tydlig och accepterad. En gemensam plattform gör att man kan kommunicera med gemensamma begrepp och gemensam utgångspunkt.

Efter att ha deltagit på vårt seminarium vill vi att du ska veta vilka nyckeltal som är viktiga att följa, vilka som är möjliga att få fram och hur du som ekonom formar en mall för uppföljning med rätt nyckeltal som möjliggör att styra, leda och följa upp på månad- och årsbasis. Genom kontinuerligmånadsvis uppföljning får man svaren direkt och slipper att vänta till delårs och årsbokslut.

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation

Medverkande:

Samir Sandberg, PwC
Joanna Hägg, PwC

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK