6. Kunskapsstyrning vägen till bättre ekonomi!

Är det dags att ersätta ekonomistyrning med kunskapsstyrning eller är det något annat som är lösningen? Vi har nu under många år använt oss av ekonomistyrning i olika skepnader med varierande framgång och följt de kliniska processerna vid sidan om. Om kostnader beror på vad och hur vi gör, varför inte byta styrningsmodell? 

Kom och var del av ett spännande interaktivt samtal!

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation

Medverkande:

Anders Ekholm, vice vd, Framtidsinstitutet
Annika Wallenskog, biträdande chefekonom och analyschef, SKL
Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso-och sjukvårdsdirektör, Region Skåne

Moderator:
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län, och ordförande i Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning, NSK

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK