7. Vad kan kommuner göra under kraftigt omvandlingstryck?

Går det att tänka lite smartare på strategisk nivå och styra lite bättre på operativ nivå för att därigenom komma mer helskinnade ut ur en mycket pressad kommunal situation?

Denna fråga belyses under seminariet utifrån olika styrperspektiv med hjälp av tre olika forskningsprojekt från det andra Nationella kommunforskningsprogrammet. Ena studien belyser vilka strategiska vägval och grepp som Göteborg, Malmö och Stockholm gjort för att hantera sina kapacitetsutmaningar. Den andra studien visar hur Finnspång och Skellefteå arbetar med sin verksamhetsstyrning i syfte att utveckla förmågan att hantera framtida krav på verksamhetsutveckling och resursanpassning. Den tredje studien belyser specifikt äldreomsorgens arbete med att tävla med, och lära sig av, sina konkurrenter vid konkurrensutsättning.

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation

Medverkande:

Forskare från det Nationella forskningsprogrammet:
Roland Almqvist, IKE
Ulf Johanson, IKE
Arne Sjöblom, IKE
Mikael Hellström, KEFU
Hans Knutsson, KEFU
Ulf Ramberg, KEFU
Anna Thomasson, KEFU

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK