8. Ökande markvärden som grund för medfinansiering – inte bara Sverigeförhandlingen

Kommunernas möjligheter att bidra till finansiering av infrastrukturprojekt är högaktuell – inte minst i Sverigeförhandlingen. Under seminariet får du ta del av andra tänkbara modeller som gör att kommunen inte själv behöver stå för hela risktagandet vid medfinansiering.

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation (1)
PowerPoint-presentation (2)
PowerPoint-presentation (3)
PDF-presentation (4)

Medverkande:

Göran Cars, professor, KTH
Staffan Moberg, ekonomidirektör, Stockholms stad
Håkan Lockby, teknisk direktör, Lund

Moderator:
Peter Sjöquist, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK