Guldpartner

9. Självadministrerande affärssystem – det är klart det är möjligt!

Artificiell intelligens (AI) gör nu intåg i affärssystemen. Med AI får du möjlighet att återanvända redan tidigare tillämpad information och lösningar – undvik att falla i gropar du redan fallit i tidigare. AI är nästa steg i automatisering av processer och flöden i IT-stöd. AI anses vara en av de viktigaste komponenterna i nästa generations affärssystem.

Tänk dig ett system som lär sig hur dina behov ser ut, oavsett vilken roll du har i organisationen. Eller att få information om förestående problem så att du kan åtgärda dem innan de blir problem. Att få signaler, analyser och rapporter i realtid som ger dig proaktivt stöd för ditt beslutsfattande.

Snart sätter endast fantasin gränser för vad affärssystemet kan hjälpa dig med! Besök vårt seminarium så berättar vi mycket mer om ”Selfdriving ERP”.

Medverkande:

Thomas Staven, utvecklingsdirektör R&D
Urban Danielsson, lösningsarkitekt, Unit4

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK