Avslutningsseminarium: Per Schlingmann talar om Kommunal Express

Världen står inför dramatiska förändringar i och med globaliseringen, digitaliseringen och urbaniseringen. Vad krävs av kommuner och landsting för att hänga med i en tid där digitaliseringen blir verklighet, sensorer och
robotar förvandlar både verksamhet och arbetsmarknad och där nya kompetenser är ett absolut måste?

Hur navigerar och styr vi, både politiker och tjänstemän, in i en framtid som blir alltmer oviss?

Per beskriver hur kunskap, globalisering och vår tids verkliga blockbuster – staden – påverkar villkoren för människor, företag och offentlig sektor.

Utvärdera avslutningen

När avslutningen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK