UTSTÄLLARE

Välkommen som utställare på KOMMEK 2016. Ta chansen att ställa ut på Sveriges största mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i den offentliga sektorn. Här finns stora möjligheter att vårda sitt nätverk samt skapa nya affärsmöjligheter. På denna sidan hittar du den information du behöver inför ditt deltagande.

Utställare

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK